пятница, 27 апреля 2018 г.

Звіт Державної інспекції навчальних закладів України за 2017 рік

Звіт Державної інспекції навчальних закладів України за 2017 рік

Наприкінці лютого Голова комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів України Руслан Гурак презентував публічний звіт інспекції за 2017 рік. Цей звіт розкрив основні питання, над якими працювала інспекція протягом минулого року і які стали основою в плануванні діяльності на 2018 рік - читати


среда, 17 января 2018 г.

Мораторій продовжено

Пунктом дев’ятим Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» внесені зміни до Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Відповідно внесеним змінам продовжено до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Але відповідно до статті 3 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби;
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).
Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.
Зауважуємо, що у зв’язку із продовженням мораторію, затверджені планові заходи Державної інспекції навчальних закладів України проводитися  до 31 грудня 2018 року не будуть.

пятница, 1 декабря 2017 г.

Матеріали наради


Пропонуємо матеріали наради 
керівників закладів загальної середньої освіти 
м. Запоріжжя з питань імплементації 
Закону України "Про освіту"

скачати папку з матеріалами наради

Рекомендаціі:
Скачати папку.  Запустити презентацію в PowerPoint ("Показ слайдів").
Відео запускати, натискаючи на знак (ліворуч) на слайдах (праворуч внизу).Відео (епізоди інтерв`ю, коментарів, доповідей на конференціях, інш.):
Лілія Михайлівна Гриневич, Міністр освіти і науки України (слайди № 9, 39, 46, 50, 75)
Павло Кузьмович Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України (слайд № 4, 31, 50)
Сергій Миколайович Дятленко, заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти  (слайд №6) - презентація до доповіді на конференції "України на шляху децентралізації освіти" (23.11.2017р.)
Руслан Васильович Гурак, голова Державної інспекції навчальних закладів України (слайд №42)

вторник, 28 ноября 2017 г.

Вивчаємо Закон України "Про освіту"

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2145-VІІІ «ПРО ОСВІТУ», прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року (набув чинності 28 вересня 2017 року), регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

ГАРАНТУЄ:
ü  кожному право на якісну та доступну освіту;
ü  рівні умови доступу до освіти;
ü  реалізацію права особи на отримання освіти на різних її рівнях, у різних формах і різних видах;
ü  право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів;
ü  безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;
ü  безоплатне забезпечення підручниками (у т.ч. електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


   ПРЕЗЕНТАЦІЮ - дивитись

четверг, 26 октября 2017 г.

Скасування процедури державної атестації


РОЗ`ЯСНЕННЯ МОН України читати
НАКАЗ департаменту читати


Згідно з вимогами Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, з урахуванням внесених змін в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері освіти до статті 21 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту»  (розділ ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» у відповідності до статті 69 чинного Закону України «Про освіту»), відповідно до листа Міністерства освіти і науки від13.10.2017 №1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту», на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 13.10.2017 №0657 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 04.02.2016 0082, 04.02.2016 №0083, 30.01.2017 №0075» наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 23.10.2017 №539р «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради» визнано такими, що втратили чинність, накази департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради:
від 20.07.2015 № 278р «Про порядок проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Запоріжжя»;
від 13.01.2016 № 07р «Про внесення змін до наказу департаменту від 20.07.2015 № 278р»;
від 11.02.2016 № 67р «Про реалізацію Перспективного плану державної атестації навчальних закладів м. Запоріжжя на 2017-2027 роки»;
а також накази департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:
від 11.02.2016 № 68р «Про затвердження плану державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Запоріжжя на 2017 рік»;
від 10.02.2017 № 67р «Про затвердження плану державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Запоріжжя на 2018 рік»;
від 30.08.2017 № 454р «Про проведення державної атестації Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 22 «Івушка» Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 04.09.2017 № 461р «Про проведення державної атестації Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 04.09.2017 № 463р «Про проведення державної атестації Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 285 «Посмішка» Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 21.09.2017 № 487р «Про проведення державної атестації Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №267 «Горобинонька» Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 21.09.2017 № 489р «Про проведення державної атестації Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 59 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 25.09.2017 № 494р «Про проведення державної атестації Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 75 «Сонечко» Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 25.09.2017 № 495р «Про проведення державної атестації Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 172 «Кришталевий» Запорізької міської ради Запорізької області»;
від 27.09.2017 № 497р «Про проведення державної атестації Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області».